İPEKYOLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
 
 
         31 MART 2019 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE KULLANILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ GÜNCELLEŞTİRİLMEK ÜZERE MAHALLE MUHTARLIKLARINDA 4 OCAK 2019 CUMA GÜNÜ SAAT 08:00’DEN BAŞLAYIP 17 OCAK 2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17:00’DE ASKIDAN İNDİRİLECEK ŞEKİLDE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. BU SÜRE İÇERİSİNDE:
 1. SEÇMEN NİTELİĞİNE SAHİP OLDUĞU HALDE, MUHTARLIK BÖLGESİ      ASKI LİSTESİNDE İSMİ BULUNMAYAN,
 2. 31/03/2001 TARİHİNDE VE DAHA ÖNCE DOĞAN (YIL, AY VE GÜNÜ GÖSTEREN, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN, T.C. KİMLİK NUMARASI BULUNAN VE KİMLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN BELGENİN İBRAZI GEREKLİDİR.)
 3. BAŞKA BİR MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE YAZILI OLUP DA SÜREKLİ OLARAK OTURMAK AMACI İLE LİSTENİN ASKIYA ÇIKARILDIĞI MUHTARLIK BÖLGESİNDE İKAMET EDEN (NÜFUS İDARESİNCE YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİĞİ KONTROL EDİLİR),
 4. ÖĞRENCİ OLUP, SEÇMEN NİTELİĞİNİ TAŞIYAN VE ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ YERLEŞİM BİRİMLERİNDE OYLARINI KULLANMAK İSTEYEN,
 5. MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE KENDİSİNE AİT KİMLİK VEYA ADRES BİLGİLERİNDE YANLIŞLIK YAHUT EKSİKLİK BULUNAN,
 6. NÜFUS OLAY BİLGİSİ DEĞİŞEN (VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI, GAİPLİĞİN İPTALİ GİBİ),
 
TÜRK VATANDAŞLARI, ADRES KAYIT SİSTEMİNE KAYIT OLMALARI VE YUKARIDA BELİRTİLEN İŞLEMLERİ YAPABİLMELERİ İÇİN ÖNCE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE, SONRA İLGİLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA,
 
 1. OY VERME GÜNÜ OLAN 31 MART 2019 TARİHİ İTİBARIYLA ASKERLİKTEN TERHİS OLAN YA DA ASTEĞMENLİĞE NASBEDİLEN ANCAK SİLAH ALTINDA BULUNMALARI NEDENİYLE ASKI LİSTESİNDE KAYDI BULUNMAYAN VE YİNE AYNI NEDENLE KAYITLARI DONDURULMUŞ BULUNAN (TERHİS BELGESİ VEYA ASKERLİK ŞUBESİNCE VERİLEN BELGENİN VEYA GÖREV BELGESİNİN İBRAZI GEREKLİDİR.),           
 2. KASITLI SUÇ NEDENİYLE HAKLARINDA VERİLEN MAHKUMİYET KARARLARI KESİNLEŞMEKLE BİRLİKTE HENÜZ CEZA İNFAZ KURUMUNA ALINMAYANLAR, KOŞULLU YADA DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANARAK SALIVERİLENLER İLE UZUN SÜRELİ HAPİS CEZASI ERTELEN VEYA 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN 16. MADDESİNİN 2. FIKRASI GEREĞİNCE İNFAZI GERİ BIRAKILAN HÜKÜMLÜLERİN KAYITLARI DONDURULMAZ (CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDAN ALINACAK BELGEYİ İBRAZ ETMEK ZORUNDADIRLAR.),
 3. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 408. MADDESİNDE BELİRTİLEN VE AYIRT ETME GÜCÜ OLAN İLGİLİNİN YAŞLILIĞI, ENGELLİLİĞİ, DENEYİMSİZLİĞİ VEYA AĞIR HASTALIĞI SEBEBİYLE İŞLERİNİ GEREKTİĞİ GİBİ YÖNETEMEMESİ SEBEPLERİNE BAĞLI OLARAK KENDİ İSTEKLERİ ÜZERİNE VERİLEN KISITLAMA KARARI KESİNLEŞEN (KARARI VEREN MAHKEMEDEN ALINACAK ONAYLI KARAR ÖRNEĞİNİN İBRAZI GEREKLİDİR.)
 4. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 407. MADDESİNDE BELİRTİLEN; "BİR YIL VEYA DAHA UZUN SÜRELİ ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI BİR CEZAYA MAHKUM OLAN HER ERGİN KISITLANIR." HÜKMÜ UYARINCA KISITLANAN HÜKÜMLÜNÜN, KISITLILIK HALİ AYNI KANUNUN 471 İNCİ MADDESİNDEKİ; "ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZAYA MAHKUMİYET SEBEBİYLE KISITLI BULUNAN KİŞİ ÜZERİNDEKİ VESAYET, HAPİS HALİNİN SONA ERMESİ İLE KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKAR." HÜKMÜ GEREĞİNCE HAPİS HALİ SONA ERMEKLE KISITLILIK HALİNİN DE SONA ERMESİ SEBEBİYLE SEÇMEN OLABİLECEK OLAN (TAHLİYESİNE İLİŞKİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN ALACAĞI BELGENİN İBRAZI GEREKLİDİR.),
 
            TÜRK VATANDAŞLARI, LİSTELERE YAZILMAK VEYA SEÇMENLİK DURUMUNU OY KULLANABİLİR DURUMA GETİREBİLMEK İÇİN İLGİLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIKLARINA  BİZZAT BAŞVURABİLİRLER.
 
 
 1. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN 405 VE 406. MADDELERİNDEKİ SEBEPLERLE HAKLARINDA KISITLAMA KARARINA BULUNANLAR, MAHKEMEDEN ALACAKLARI KISITLILIĞIN SONA ERME KARARI (KESİNLEŞMİŞ) İLE MÜRACAAT ETMELERİ HALİNDE SEÇMEN LİSTELERİNE EKLENEREK OY KULLANABİLİRLER.
 
           
            İLANEN DUYURULUR.
 
 
                                                      İPEKYOLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI