21 Temmuz 2017 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde meydana gelen depremler sonucunda yapılan incelemeler neticesinde müzenin kale yapısı olmasından dolayı bölümlerde ve müzenin depo olarak kullanıldığı mekanlarda hasarlar meydana gelmesi ve Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, kontrolörlüğü İzmir ve Muğla Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bodrum Kalesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Teşhir Tanzim ve Mühendislik Projeleri Yapımı işi" (1.Etap) işi kapmasında başlayacak olan restorasyon çalışmaları nedeniyle, eser sağlığı ve ziyaretçi güvenliği açısından Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin 01 Ekim 2017 tarihinden itibaren gerekli çalışmalar tamamlanınca kadar ziyarete kapatılması Bakanlığımızın 13.09.2017 gün ve E.182776 sayılı oluruyla uygun görülmüştür.
 
        Ziyarete kapalı dönemde diğer müzecilik faaliyetlerine Bodrum Kalesi içerisinde devam edilecektir. Zeki Müren Sanat Müzesi, Maussolleion Anıt Müzesi ve Bodrum Antik Tiyatrosu bu süreçte ziyarete açık bulundurulacaktır.